• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Рад службе "Предах"

1. информисање о услуги и остваривању права на услугу подразумева информације о:

циљној групи којој је услуга намењена,
садржајима услуге која се обезбеђује,
процедури за остваривање права на коришћење услуге,
радном времену Центра ''ПРЕДАХ'',
контакт адресама и бројевима телефона пружаоца услуге
цени услуге, дефинисаној  сходно одређеним Критеријумима.

2. пријем корисника (у складу са критеријума пријема и критеријума приоритета пријема )
3. процена начина задовољења потреба корисника (у складу са претходно процењеним степеном подршке кориснику)
4. планирање и праћење, евалуација, извештавање
5. активности усмерене ка задовољавању основних потреба и одржавања стабилног стања корисника
6. активности  усмерене ка осигурању безбедног и пријатног окружења корисника
7. активности  усмерене на анимацију и социјалну интеграцију корисника
8. активности усмерене на породицу, уз одржавање континуираног контакта са породицом за време смештаја корисника.

 

http://www.unicef.rs/
>