• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Остваривање права

Документација неопходна за пријем корисника на смештај у  оквиру услуге  ''Предах:

1. Упут матичног Центра за социјални рад,
2. Налаз и мишљење Водитеља случаја,
3. Релевантна здравствена документација о стању детета;
4. Изјава сагласности родитеља/законског заступника о коришћењу услуге и партиципацији у услузи
5. Анкетни лист о специфичностима у функционисању детета (попуњава родитељ)
6. Уговор о пружању услуге

 

http://www.unicef.rs/
>