• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Предах за децу са развојним тешкоћама и њихове породице

У жељи и намери да се пружи помоћ и подршка деци и омладини са сметњама у развоју и њиховим породицама, а имајући у виду  чињеницу да су услуге социјалне заштите намењене деци са сметњама у развоју у циљу социјалне инклузије у самом зачетку, средином 2011.године започела је са реализацијом услуга ''ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ'' која је конципирана као услуга регионалног типа.

 

 

Корисници услуге Предах су деца и младе особе са сметњама у развоју са подручја четири општине – Књажевац, Сврљиг, Пирот и Бољевац, којима ће услуга бити пружана у различитим периодима боравка, према потребама деце, односно њихових породица, као крајњих корисника.

С обзиром на расположиве капацитете и потребе деце са сметњама у развоју и њихових породица, на нивоу ових општина одлучено је да пружалац услуга „ПРЕДАХ'' буде Завод за васпитање деце и омладине у Књажевцу.

Простор који се користи је површине око 200 м2, функционалан и наменски адаптиран у складу са потребама потенцијалних корисника, прилагођен је потребама корисника, у складу са Минималним стандардима и спецификацијом услуге ''ПРЕДАХ''. 

Почетни смештајни капацитет је 5 корисника, а максимални планирани 10 корисника.

 

http://www.unicef.rs/
>